Мартиновић у Народној скупштини образложио Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

На дневном реду Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. години је и Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим су предложене измене у области уређивања радних односа за запослене у овим органима.

Образлажући данас Предлог закона, министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић навео је да закон има за циљ да унапреди рад администрације и то кроз унапређење одредби које се односе на пријем потребног кадра у конкурсним поступцима, да допринесе успостављању интегрисаног система управљања људским ресурсима заснованог на компетенцијама, а додао је и да успешан рад покрајинске и локалне администрације зависи од стручних и ефикасних службеника.

„Данашњи предлог закона је једна од активности која је препозната важећом Стратегијом реформе јавне управе и пратећим Акционим планом за период 2021-2025. године, а који предвиђају увођење у нормативни оквир конкурсног поступка заснованог на провери скупа знања и вештина које су потребне за рад у администрацији. Предложеним решењима додатно се јача квалитет конкурсног поступка, уводе се обавезне провере кандидата које морају бити јасно документоване, како би се постигла што већа објективност у избору кандидата. Такође, предлог закона предвиђа да се у радни однос обавезно прима кандидат који је остварио најбољи резултат током конкурсног поступка, што је значајна позитивна разлика у односу на постојеће решење према којем је од дискреције руководиоца зависило којег ће кандидата да изабере између прва три са листе“, истакао је Мартиновић.

Он је нагласио да је због сложености процеса имплементације компетенција обезбеђен читав низ активности за пружање подршке јединицама локалне самоуправе у циљу јачања њихових капацитета за примену закона, а објаснио је и да се предложеним решењима доприноси транспарентности и објективности конкурсног поступка, те да се указује јединицама локалне самоуправе на значај запошљавања и задржавања квалификованог кадра.

На дневном реду Прве седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2023. године налази се 60 тачака, међу којима су и Предлог закона о буџету, Предлози закона о јавном информисању и медијима и закона о електронским медијима, а бираће се чланови Надзорног одбора за изборну кампању, чланови Републичке комисије за енергетске мреже и један члан Већа Агенције за спречавање корупције.

 

Фото галерија – извор МИТSkip to content