МДУЛС УСПОСТАВИЛО Е-УСЛУГУ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

Од 1. марта ове године, Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је услуге електронске управе које надлежним органима обезбеђују прибављање података по службеној дужности из евиденција о положеном државном стручном испиту, испиту за инспектора и посебном стручном испиту за матичара, као и издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција.

Ове електронске услуга доступне су путем Електронског јединственог управног места, које је саставни део успостављеног софтверског решења за стручне испите из делокруга Министарства.

Електронском јединственом управном месту приступа се са веб презентације Министарства, главни мени Стручни испити, падајући мени – Државни стручни испит, Испит за инспектора или Посебан стручни испит за матичара, банер Електронско јединствено управно место СТРУЧНИ ИСПИТИ.

Корисници ове услуге су надлежни органи који су регистровани за подношење пријава за полагање стручних испита за своје запослене.

Позивају се органи који до сада нису извршили обавезу регистрације да то учине у наредном периоду. Информације у вези са регистрацијом корисика доступне су на веб презентацији Министарства, главни мени Стручни испити, падајући мени – Државни стручни испит, Испит за инспектора или Посебан стручни испит за матичара, банер КОРИСНИЧКО УПУТСТВО И РЕГИСТРАЦИЈА ОРГАНА.Skip to content