Министар Мартиновић: Споразумом о сарадњи формира се заједничко интерресорно тело „Мрежа школа“

На иницијативу Министарства државне управе и локалне самоуправе, а уз подршку Владе Републике Србије, данас је у згради Владе у Немањиној 11 потписан важан споразум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова, Националне академије за јавну управу и Правосудне академије. Реч је о Споразуму о сарадњи у промоцији и подстицању интерресорног стручног усавршавања у државним и другим органима, чији је циљ изградња кадровских капацитета.

Споразум су испред МДУЛС-а, МСП-а и Министарства правде потписали министри др Александар Мартиновић, Ивица Дачић и Маја Поповић, испред МУП-а државни секретар др Жељко Бркић, а у име Правосудне и Националне академије за јавну управу, директор Ненад Вујић и помоћница директора Снежана Антонијевић. Циљ Споразума јесте да допринесе изградњи и унапређењу кадровских капацитета у различитим гранама и на свим нивоима власти, те да унапреди систем стручног усавршавања и да га прилагоди новим захтевима реформе јавне управе.

Изражавајући задовољство што је Министарство државне управе и локалне самоуправе иницирало потписивање споразума који је прихваћен од стране институција које имају вишедеценијску традицију у изградњи капацитета и обучавању кадрова за важне и одговорне дужности, ресорни министар др Александар Мартиновић нагласио је значај споразума и то што ће на основу њега бити формирано заједничко интерресорно тело, Мрежа школа, које ће чинити представници свих органа потписника споразума.

„Очекујем да ће могућности које пружа Мрежа школа бити препознате и да ће нам се у овом процесу придружити и други органи који имају развијене системе посебног стручног усавршавања и потребу за сарадњом у изградњи капацитета својих запослених. До сада, системе стручног усавршавања развијали смо појединачно и сепаратно, а од данас, подржани овим споразумом, моћи ћемо да развијамо и спроводимо програме обука који су заједнички за различите категорије запослених, постављених, именованих или изабраних лица“, казао је министар Мартиновић.

Он је подсетио на то да одређена искуства на овом пољу већ постоје истакавши као добар пример „решавање проблема правне невидљивости“ који је био прави модалитет да се постигну запажени резултати у питањима која су захтевала ширу акцију и учешће већег броја органа.

Такође, министар Мартиновић је истакао да МДУЛС више од једне деценије интезивно ради на суштинској реформи јавне управе са циљем да олакша остваривање права грађана и привреде, као и да се држава труди да обезбеди техничко-технолошке и друге услове који омогућавају постизање најбољих резултата реформе.

„Верујем да ће и ова данашња сарадња допринети да област реформе стручног усавршавања поприми нову димензију“, закључио је министар Мартиновић додајући да ће нови приступ дати прилику свима који желе да учествују у заједничким темама, да кроз интерсекторске иновативне и проактивне програме обука усвајају исти ниво и квалитет знања и вештина, али и да размењују искуства и добру праксу, што је од посебног значаја за умрежавање кадрова из различитих државних и других органа.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић позитивно је оценио иницијативу наводећи да верује да ће овај оквир за унапређење сарадње институција осигурати бољу комуникацију и размену искустава, унапредити програме обука, али и обезбедити бољу и рационалну употребу људских и материјалних ресурса кроз међусобну координацију активности.

Министарка правде Маја Поповић исказала је уверење да сарадњу треба проширити и на друге органе, јер се једино применом мултисекторског приступа могу очекивати најбољи резултати, те да је иницијатива за умрежавање и институционализација сарадње, први корак за наставак рада на унапређењу комуникације између различитих носилаца функција у стручном усавршавању у државним и другим органима.

Државни секретар у МУП-у Жељко Бркић казао је да МУП дуже од једног века негује традицију образовања, почев од оснивања школе за криминалистику 1921. године, па све до оснивања средње школе унутрашњих послова, која ће ове године поново, након 14 година, примити једну генерацију ученика. Према његовим речима, данашњи Споразум представља корак у правцу јачања капацитета свих јавних служби.Skip to content