Министарка Марија Обрадовић на 20. Београдском форуму о приоритетима МДУЛС-а

Министарка државне управе и локалне самоуправе, Марија Обрадовић представила је приоритете рада МДУЛС-а у оквиру панела: Нови национални циљеви након КОВИД-а 19 и парламентарних избора у Србији, на 20. Београдском економском форуму.

Министарка Обрадовић је истакла важност процеса реформе јавне управе ради ефикасног спровођења одлука  и задатих циљева МДУЛС-а.

„Предано и убрзано радимо на реформи система локалне самоуправе, пуној примени еУправе, активирању буџетских фондова за програме локалних самоуправа, као и на реформи платног система,“ објаснила је Марија Обрадовић.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, НАПА и НАЛЕД започели су, у новембру, обуку за градоначелнике/це и председнике/це општина у Националној академији јавне управе. Показало се да су лидери локалних самоуправа веома заинтересовани за развој заједница које воде, чак 44 локална лидера се  одмах укључило у обуке које спроводи НАЈУ. Министарка Обрадовић је позвала локалне лидере да прате континуирану едукацију и савладају алате за унапређењe ефикасности локалне самоуправе.

„Грађани нас строго оцењују, јер нас они финансирају. Наша је дужност да убрзамо троми систем, подизањем капацитета људи запослених у систему руковођења и надзора, као и оних који су на терену,“ истиче Обрадовић.

Централни регистар грађана и јединствено управно место предстаљају важне кораке ка „Управи по мери свих нас“. Јединствени  контакт центар републичких инспекција и умрежавање у систему еИнспектор унапредили су  инспекцијски надзор, иако нас тек очекује завршетак процеса усаглашавања посебних закона из одређених области инспекцијског надзора. У овом сегменту министарка Обрадовић се залаже за ангажовање свих ауторитета како бисмо постигли предвиђени законски оквир и његову пуну примену.

Први пут у Републици Србији у изради је програм који анализира стање и предлаже промене у најважнијим нивоима рада локалних самоуправа који ће уз Нацрт стратегије реформе јавне управе и акциони план, до краја године, бити предмет јавне распаве.

 

 

 Skip to content