МРЕЖА ШКОЛА УСПОСТАВИЛА САРАДЊУ СА ВЛАДИНИМ САВЕТОМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У намери да стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе унапреди кроз процес интерресорног стручног усавршавања и омогући да се службеници у општинским и градским управама обучавају кроз програме који ће обезбедити стицање знања и вештина у мултисекторским темама, заједно са државним службеницима, полицијским службеницима, судијама и другим категоријама запослених у државним и другим органима, одржан је први састанак Владиног Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Мрежe школа – заједничког тела за унапређење сарадње институција у чијем су делокругу послови изградње капацитета и стручног усавршавања у државним и другим органима.

Састанак је имао за циљ упознавање чланова Савета, који у оквиру своје надлежности прате ефекте стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, са могућностима за унапређење тог система кроз иницијативу која је покренута оснивањем Мреже школа.

У динамичној дискусији, предложене су активности које треба да обезбеде услове за развој, припрему и спровођење нових мултисекторских програма обуке који би значајно могли да допринесу изградњи капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе, чијој реализацији ће се приступити у наредном периоду.

Овај састанак једна је од првих активности Мреже школа у успостављању ближе сарадње са посебних стручних тела институција система стручног усавршавања у државним и другим органима, који учествују у његовом развоју и изградњи.

Фото галерија – извор МДУЛСSkip to content