На курс за преквалификације у ИТ сектору пријавило се укупно 8.902 кандидата

Највише кандидата је између 26 и 35 година старости и има завршену средњу школу, а једну трећину чине особе женског пола

На јуче завршени конкурс за пријаве на курс преквалификација у ИТ сектору, пријавило се укупно 8.902 кандидата. Конкурс је био отворен две недеље, а организовало га је Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са ИТ заједницом. Само у првих 48 сати, пријавило се 965 кандидата.

Највећи број пријављених кандидата је старости од 26 до 35 година (50 одсто), а најмањи број је старости од 56 до 70 године (свега 1.2 одсто). Од укупног броја пријављених, 20 одсто су старости од 18 до 25 година, а 22 одсто представника старосне групе од 36 до 45 година. Највећи број пријављених кандидата тренутно није у радном односу (67 одсто), док 33 одсто кандидата који имају посао. Када је реч о стручној спреми, 46 одсто пријављених има завршену средњу школу од којих 25 одсто похађа неки студијски програм, а 27 одсто има већ завршене основне студије. Кандидати који имају завршен мастер представљају 15 одсто пријављених, а они који имају завршену вишу школу свега 13 одсто. Међу пријављенима има и оних који поседују докторат. Особе женског пола заступљене су са 35 одсто, док је 65 одсто кандидата мушког пола.

Пројекат преквалификација биће реализован у три велика града па су учесници имали могућност да се изјасне у ком граду би похађали обуку. У Београду би обуку похађало 62 одсто кандидата, а 24 одсто у Новом Саду и 14 одсто у Нишу.

Циљ пројекта преквалификација у ИТ сектору је повећање броја ИТ јуниора на тржишту како би се надоместили недостајући кадрови. Пројекат је заснован на резултатима истраживања које су заједно у јануару спровели Министарство државне управе и локалне самоуправе и Инфостуд, у коме је учествовало 118 ИТ компанија. Прва, пилот фаза подразумева обуку за 100 одабраних кандидата, а главна фаза обуку за додатних 900 кандидата. Уколико пилот фаза буде оцењена успешно, друга фаза ће бити спроведена крајем године. Критеријум за мерење успешности је брзина запошљавања у ИТ индустрији након завршеног курса.

Селекција кандидата вршиће се у два круга. Сви пријављени кандидати имаће прилику да учествују у првом кругу селекције који подразумева полагање онлајн теста који мери способности и потенцијал за рад у ИТ сектору. Кандидати ће потом бити рангирани на основу постигнутих резултата, а они највише рангирани биће позвани на други круг селекције који подразумева додатна тестирања способности и склоности која ће се одржати у Београду, Нишу и Новом Саду. Кандидати који не буду одабрани за учешће у пилот фази пројекта биће поново контактирани за учешће у тестирању у главној фази пројекта.

Програм обука почиње у априлу и трајаће између два и четири месеца. Школе које ће вршити обуке биће познате средином марта, а критеријуми на основу којих ће бити рангиране су: искуство у неформалним и формалним обукама, методологија која осигурава могућност запослења у ИТ индустрији у предвиђеним роковима, стручност лица која ће водити обуку и адекватност инфраструктуре за одржавање обука.

Да би учествовали у тестирању, кандидати су морали да испуне следеће критеријуме:

  • Старост преко 18 година и завршена средња школа
  • Да нису студирали на ИТ смеровима више од две године, или тренутно студирају на ИТ смеровима на факултетима или вишим школама
  • Да нису запослени на програмерским позицијама, или да нису радили више од годину дана на програмерским позицијама
  • Спремност да редовно похађају обуке у Београду, Нишу или Новом Саду.


Skip to content