НОВА АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАПРЕТКА У РЕФОРМИ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Бројни подаци о реформи јавне управе у Србији сада су доступни на једном месту. Од средине априла 2020. године активна је апликација за праћење напретка у реформи јавне управе. Апликацију је развило Министарство државне управе и локалне самоуправе, уз подршку пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора.

Апликација за праћење и извештавање (https://monitoring.mduls.gov.rs/) је иновативни алат који има за циљ да праћење реформе јавне управе учини ефикаснијим, приступачнијим, транспарентнијим и партиципативним, да олакша анализу података и интеракције, и на тај начин омогући доношење одлука заснованих на широко доступним доказима.

Апликација нуди визуелне презентације статуса спровођења активности и резултата дефинисаних Акционим планом за реформу јавне управе од 2018. године, користећи податке у реалном времену. Осим визуелног приказа података, корисницима је омогућено да приказе филтрирају према циљевима, мерама, активностима, институцијама, периодима извештавања и финансијским ресурсима који су планирани и утрошени.

Апликација за праћење и извештавање је још једна важна контролна тачка – омогућава транспарентно праћење реформи у реалном времену и истовремено служи као алат за управљање ризиком како би се избегла кашњења у имплементацији активности. Позивам све заинтересоване да посете веб-страницу, погледају доступне податке и дају нам повратне информације о садржају, начину на који је садржај представљен и функционалности странице“ – каже Љиљана Узелац, руководилац Одељења за стратешко планирање у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Осим ажурираног прегледа статистике, апликација за праћење и извештавање напретка укључује и систем управљања документима који помаже да се кроз стратешке документе разуме процес реформе јавне управе, извештаје о спровођењу реформе, пасоше индикатора, одлуке о успостављању координационих тела, извештаје са састанака и свеобухватни сет линкова ка страницама актера и партнера који су укључени у процес реформе јавне управе у Србији.Skip to content