Нови Акциони план Програма за реформу система локалне самоуправе у Србији допринеће стварању бољег амбијента за живот и рад људи

„Нови Акциони план Програма за реформу система локалне самоуправе у Србији допринеће стварању бољег амбијента за живот и рад људи и јачању капацитета градова и општина“, порука је са првог састанка Посебне радне групе за израду поменутог документа, који ће обухватити период од 2024. до 2025. године.

Министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић истакао је да ће нови план бити усклађен са захтевима савременог доба и реалним потребама грађана, посебно имајући у виду да су досадашња искуства и бројне анализе које је Министарство спровело показале да постоје одређене неједнакости у капацитетима градова и општина. Он је додао да на недељном нивоу посети две до три локалне самоуправе и да остварује непосредну комуникацију са грађанима и локалним руководством, те да је директно упознат са стањем на терену. Како је навео, поједине локалне самоуправе не успевају увек најделотворније да обављају све послове, док друге имају висок степен развијености и могу без икаквих потешкоћа да преузму и већи обим послова и теже задатке.

„Грађани на локалном нивоу остварују највећи део својих права и њихово задовољство зависи управо од квалитета рада локалне самоуправе, због чега она мора да примењује начела добре управе и својим деловањем допринесе уједначеном развоју свих крајева Србије. Изградња модерне и професионалне, ефикасне и одговорне локалне самоуправе, која пружа услуге истог квалитета грађанима и привреди у сваком делу земље, основна је наша визија“, нагласио је Мартиновић.

Министар је указао на то да заједничке јавне политике за локал није било све до усвајања Програма за реформу система локалне самоуправе пре две године, када је она добила дефинисан правац развоја са конкретним циљевима модернизације градова и општина и достизањем највишег стандарда и квалитета живота свих грађана. На том реформском путу, навео је Мартиновић, локалне самоуправе нису саме, јер осим ресорног Министарства државне управе и локалне самоуправе, подршку дају и други државни органи, али и невладин сектор, стручна јавност и међународна заједница.

„Унапређење градова и општина нужно подразумева ефикасније праћење стања и надзор у областима из делокруга рада државних органа, као и јаче партнерство и бољу међусобну комуникацију између локалног и републичког нивоа, при чему је кључно учешће самих јединица локалне самоуправе“, закључио је Мартиновић.

На данашњем састанку члановима радне групе представљен је Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године и Акциони план за период од 2021. до 2023. године, као и детаљи око припреме Акционог плана за период од 2024. до 2025. године.

Припрема новог акционог плана један је од главних задатака пројекта „Локална самоуправа за 21. век”, који подржава Влада Швајцарске.

 

Фото галерија – извор Танјуг:

 Skip to content