Обавештења у време ванредног стања и на језицима националних мањина

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић упутио је допис свим јединицама локалне самоуправе којим је нагалсио и указао да усвојене мере у борби против епидемије COVID19 морају бити доступне свим грађанима, као и да мере одступања од људских и мањинских права у условима ванредног стања ни на који начин не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.

Дописом је указано да је потребно обезбедити да мере и саопштења упућена грађанима који живе у срединама у којима има националних мањина буду доступна, односно објављена и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе.

Министар је апеловао на градске/општинске органе да, у складу са могућностима и капацитетима, укључујући и ангажовање координатора, за ромска питања, додатну подршку пруже рањивим и маргинализованим групама становништва на територији јединице локалне самопураве.

Преузмите допис ОВДЕSkip to content