ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе је уз логистичку и финансијску подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, обезбедило превод збирке прописа којима су регулисани избори за чланове националних савета националних мањина. Акти су преведени на једанаест језика националних мањина у службеној употреби на територији Републике Србије: албански, бошњачки, бугарски, хрватски, чешки, мађарски, македонски, црногорски, словачки, румунски и русински. Документи ће бити постављени на сајт министарства – www.mduls.gov.rs

Циљ превода ових аката је пре свега информисање информисање грађана, припадника националних мањина да се на свом језику информишу о изборном поступаку и да се повећа њихово учешће на предстојећим изборима за националне савете националних мањина.

Такође, Републичка изборна комисија је донела Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, којa ће у предстојећим данима бити преведена на језике националних мањина, у службеној употреби у Републици Србији и бити објављена на истом сајту.Skip to content