ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ ОРГАНИМА ЈЛС ДОСТУПНА НОВА G2G УСЛУГА – ИСПИТ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру софтверског решења за стручне испите успоставило је нове услуге електронске управе у пословима који се односе на пријаву кандидата за полагање Испита за комуналног милиционара, издавање уверења и прибављање података по службеној дужности о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном испиту за комуналног милицонара, а омогућено је и прибављање и уступање података у електронском облику из Евиденције о положеном испиту за комуналног милиционара преко Сервисне магистрале органа.

Нове G2G услуге доступне су од 1. јануара 2022. године, свим корисницима – органима јединица локалне самоуправе.

Успостављањем ових услуга, Министарство је у области стручних испита у потпуности извршило обавезу утврђену Законом о електронској управи, којом се прописује дужност органа да израде софтверско решење које омогућава коришћење услуга електронске управе из његове надлежности.

У претходном периоду услуге су омогућене у преосталим стручним испитима у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе (државни стручни испит, посебан стручни испит за матичара и испит за инспектора).Skip to content