Одржан први састанак Радне групе за праћење стања и предлагање мера у вези са управљањем лицима на положају

Први састанак новог сазива Посебне радне група за праћање стања и предлагање мера у вези са управљањем лицима на положају одржан је данас у згради Владе Србије.

На овом састанку, који је отворио министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, презентовано је стање у вези са положајима у државним органима, представљен је извештај о тренутном стању, као и информација о вредностима индикатора у оквиру ЕУ Секторске буџетске подршке.

Констатујући да је циљ Радне групе да се успостави боља политика и координација између надлежних институција у управљању најважнијом категоријом службеника – лица на положају, Мартиновић је најавио да је намера да се осмисли и предложи решење за напредак у овој области.

На данашњем састанку Радне групе помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Савићевић представила је и Анализу вертикалног и хоризонталног обухвата лица на положају.

Поред представника Кабинета председника Владе, Генералног секретаријата Владе, Високог службеничког савета, Националне академије за јавну управу и Службе за управљане кадровима, Радна група у новом сазиву додатно је оснажена представницима  Републичког секретаријата за законодавство, Генералног секратаријата Председника Републике и Генералног секретаријата Народне скупштине, али и представницима Министарства правде.Skip to content