Одржан радни састанак са представницима НАЛЕД-а

На састанку са министарком МДУЛС Маријом Обрадовић, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) представила је своје активности и планове за даљу сарадњу са Министарством.

Извршна директорка НАЛЕД-а Виолета Јовановић и њени сарадници разговарали су са министарком Обрадовић о програму реформе система локалне самоуоправе, јачању инспекцијског надзора и стручном усавршавању и подизању компетенција инспектора, обукама лидера локалних самоуправа и другим програмима које спроводи Национална академија за јавну управу и о унапређењу система финансирања градова и опшштина са циљем помоћи развоју локалне привреде.Skip to content