Одржана конститутивна седница Савета за реформу јавне управе

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички председавала је данас конститутивном седницом Савета за реформу јавне управе, на којој је представљен Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2014-2016. године.

По анализама, које не обухватају јавна предузећа на централном и локалном нивоу, као ни државна предузећа, зараде у јавној управи у Србији су највише у региону у односу на БДП и не смањују се иако су јавни приходи пали за половину износа укупних зарада, речено је на седници. Разлози за то се углавном преписују вишим платама у јавној управи него у приватном сектору, као и чињеници да приватни сектор мало доприноси БДП-у. На први поглед, проблем не лежи у превеликом броју запослених већ пре свега у њиховој лошој структури и мањку довољно квалификованих и стручних кадрова (Србија је у просеку држава централне и источне Европе). У државној управи, која је део система јавне управе, упркос интензивирању европских интеграција (формирању нових институција, нпр.) број запослених је стабилан од 2004. до данас (2004.године запослених је било 27.238, док у 2014. бројимо свега 28.041 запослени).

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће ускоро кренути у системску функционалну анализу јавне управе у целини, као и дубинске анализе појединих подсистема јавне управе, будући да тренутно располажемо са регистром запослених који, на жалост, не обезбеђује потпуне, квалитетне и поуздане податке.

Удовички је представила визију за успостављање делотворне државе и нагласила да како би била делотворна, држава мора најпре да знају који су јој циљеви и како ће процењивати да ли их је остварила. „Иако процес захтева пуно времена, до краја године, настојаћемо да успоставимо обавезујуће планирање (за које је задужен Републички секретаријат за јавне политике), усвојимо пропис о стратешким и имплементационим развојним документима, основама система стратешког планирања и процесу дефинисања јавних политика“, наглашено је на Савету. Потпредседница српске владе је додала да запослени морају бити мотивисани, али и одговорни, а то се постиже реформом плата, појачаном службеничком одговорношћу. Коначно, за делотворну државну неопходно је и организационо реструктурирање и смањење вишкова (тј.оптимизацијом јавне управе).

Представљајући нацрт Акционог плана, наглашено је да он има за циљ унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе, успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама, повећање правне сигуности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања услуга, као и повећање транспарентности, унапређење етичких стандарда и одговорности у обављању послова јавне управе.

Говорећи о реформи плата у јавној управи, наглашено је да се Министарство води следећим принципима: транспаретношћу,  управљивошћу и упоредивошћу/праведношћу, као и јединственим јасним општим критеријумима вредновања. Пре свега, то ће се учинити уједначавањем плата за генеричка занимања, отклањањем очигледних међусекторских неправди, као и постепеним променама оних зарада које треба смањити или повећати преко 10%.

Седници су присуствовали чланови Савета: министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић, министар здравља Златибор Лончар, министар омладине и спорта Вања Удовичић, министар културе и информисања Иван Тасовац, министарка без портфеља задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, као и државни секретари и други овлашћени представници Министарства финансија, унутрашњих послова, правде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Генералног секретаријата Владе и Секретаријата за законодавство. Потпредседница је искористила прилику да члановима Савета представи новопостављену директорку Секретаријата за јавне политике Јасну Атанасијевић и будуће активности Секретаријата.Skip to content