Одржана нова седница Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, ком председава државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Маја Мачужић Пузић, одржао је 18. маја редовну седницу, на којој је разматран низ питања од значаја за унапређење процеса стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Савет је иницирао образовање Радне групе за припрему нацрта секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину, односно програма обуке који обухвата најшири спектар тема кључних за унапређење знања и вештина запослених у градским и општинским управама.

На седници је разматран и Извештај о вредновању Секторског посебног програма обуке матичара за 2021. годину, при чему је оцењено да овај програм обуке остварује очекиване ефекте у подизању нивоа знања и вештина полазника предвиђене програмом. Још важније, закључено је да је програм обуке прихваћен од стране циљне групе којој је намењен – матичара и заменика матичара.

Такође, дато је мишљење да је Предлог посебног програма стручног усавршавања запослених у Градској управи града Панчева за 2022. годину подобан за доношење, као и да ће његово спровођење допринети  унапређењу знања и вештина запослених на појединим радним местима или врсти послова из изворног делокруга и надлежности ове јединице локалне самоуправе.

Фото галерија – извор МДУЛСSkip to content