Одржана Прва седница Координационе комисије за инспекцијски надзор Владе Србије

Координациона комисија за инспекцијски надзор, којој је председавала председница Комисије, министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, одржала је данас Прву седницу у новом сазиву.

Министарка МДУЛС поздравила је до сада спроведене активности на унапређењу законодавног оквира за инспекцијски надзор и његовој дигитализацији, као и помаке ка поправљању материјалног статуса инспектора и истакла да ће се, као председник овог тела, трудити да рад Комисије буде ефикаснији.

На седници је поднет Извештај о раду Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19. Од октобра ове године 2.000 инспектора, из 44 инспекције на републичком нивоу, заједно врши контролу мера на сузбијању вируса Ковид-19. До данас готово је дуплиран укупан број извршених надзора у областима, односно, објектима у којима примена мера има највећи ефекат на спречавање ширења вируса, а променом закононске регулативе и давањем ширих овлашћења милицији и комуналној милицији, као и нова казнена политика, смањен је број прекршајних поступака пред судовима, један је од закључака Извештаја.

Посебна пажња на седници посвећена је реализацији Пројекта е-Инспектор, који представља алат за инспекцијски надзор, као и резултатима досадашњег рада Контакт центра републичких инспекција за представке у области инспекцијског надзора и притужбе на рад службених лица инспекције.

Координациона комисија је међуресорно координационо тело, чији је задатак координација рада инспекција у унапређење делотворности инспекцијског надзора, а којим председава ресорни министар задужен за питања државне управе и локалне самоуправе.

 

 Skip to content