Одржана седница Координационе комисије за инспекцијски надзор

На седници Координационе комисије за инспекцијски надзор, којој је председавала државни секретар Министарства Драгана Потпара, донета је Одлука о именовању руководилаца и заменика руководилаца Радних група Комисије.

На седници је размотрен Извештај инспекција о реализацији Акционог плана за запошљавање службених лица који обављају послове инспекцијског надзора и Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника.

Комисија је донела Одлуку о образовању Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид 19, а усвојен је и Извештај о раду Радне групе.

Такође, усвојена су и обавезујућа документа по Закону о инспекцијском надзору и представљен ходограм активности у реформи инспекција за период 2020-2022. године.

 Skip to content