Одржана Трећа седница Савета за реформу јавне управе

Савет за реформу јавне управе одржао је данас Трећу седницу, којој је председавао министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић. На седници је усвојен Предлог закључка о усвајању Годишњег извештаја 2021. о спровођењу Стратегије РЈУ за период 2021-2030. године, као првог извештаја креираног на основу новог стратешког оквира у области реформе јавне управе који дефинише десетогодишње приоритете.

Мартиновић је истакао да подаци из извештаја показују да је током 2021. године имплементирано више од 80 одсто мера и резултата, нагласвиши да је, упркос свим изазовима проузрокованим пандемијом Ковид 19, остварен континуитет и стабилност у реформи јавне управе и јавних финансија. Он је додао да је на другом састанку Међуминистарске пројектне групе, одржаном у мају претходне године, разматран Нацрт годишњег извештаја, те да су коментари више од 40 организација цивилног друпштва на постигнуте резултате инкорпорирани у сам текст Извештаја.

На седници је усвојен и Предлог закључка о усвајању Информације о финализацији преговора за нови инструмент Секторске буџетске подршке за сектор реформе јавне управе и управљања јавним финансијама из финансијске перспективе ИПА 2022, као и усмене информације о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма за управљање јавним финансијама за период 2021-2025. године и о Годишњем извештају за 2021. о спровођењу Програма унапређења управљања јавним политикама и регулаторном реформом за период 2021-2025. године.

Савет је усвојио и Усмену информацију о почетку циклуса израде новог Акционог плана о спровођењу иницијативе Партнерство за отворену управу Републике Србије. Мартиновић је позвао присутне на активно учешће и отвореност за сарадњу у изради овог Акционог плана, али и у другим активностима које ће бити предузимане у оквиру иницијативе Партнерство за отворену управу, кроз коју су у претходним циклусима остварени значајни резултати, попут израде Портала отворених података, Портала еКонсултације и Портала Регистра административних поступака.

 

Фото галерија:Skip to content