Одржане онлине консултације са организацијама цивилног друштва о акционом плану за Партнерство за отворену управу

Министарство државне управе и локалне самоуправа одржава серију консултативних састанака са представницима организација цивилног друштва у циљу креирања четвртог акционог плана за спровођење активности у оквиру Партнерства за отворену управу.

Ове консултације одржавају се у циљу обезбеђивања што ширег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих организација цивилног друштва на самом почетку израде акционог плана, када се утврђују приоритети и обавезе које ће се укључити у планирани документ.

До сада је одржано осам састанака на следеће теме: учешће јавности у доношењу одлука, култура и медији, приступ информацијама, отворени подаци и поновна употреба података, здравље и животна средина, јавне услуге, образовање и омладинска политика, фискална транспарентност и интегритет (одговорност) власти.

Састанцима је укупно приусутвовало око 100 представника организација цивилног друштва, органа јавне управе, независних органа и грађана и прикупљени су предлози за обавезе које би требало да укључе у наредни АП.

Све предлоге ће разматрати Посебна међуминистарска радна група за израду четвртог Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, коју чине представници органа државне управе, служби Владе Републике Србије, посебних организација, независних државних органа, Народне скупштине Републике Србије, Привредне коморе Србије, јединица локалне самоуправе, као и представници девет организација цивилног друштва изабраних путем јавног позива у сарадњи Министарства и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Имајући у виду околности и мере превенције услед епидемије изазване вирусом COVID-19, а у циљу заштите здравља свих учесника, консултативни састанци пдржани су онлине, путем zoom апликације.

 Skip to content