ОДРЖАВАЊЕ ОКРУГЛОГ СТОЛА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕМУ „НОВОСТИ У ОБЛАСТИ УПИСА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ, ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА И ПРИБАВЉАЊА ЛИЧНИХ ДОКУМЕНАТА“

Данас је у Суботици одржан трећи Округли сто по реду са представницима удружења чија је област деловања заштита и унапређења права припадника ромске националне мањине, као и заинтересованим припадницима ромске националне мањине на тему “Новости у области уписа у матичне књиге рођених, пријаве пребивалишта и прибављања личних докумената“.

Округли столови се организују широм Србије у оквиру кампање која је проистекла из Споразума о разумевању закљученог између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Заштитника грађана и Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице (УНХЦР), како би се пронашла решења за преостале изазове у области прибављања личних докумената грађана, пројекта који већ неколико година заједнички реализују организатори овог скупа, надлежни државни органи и невладин сектор.

Присутнима се обратила и Јасмина Бенмансур, начелница Одељења за лични статус грађана у Министарству државне управе и локалне самоуправе, која је истакла посвећеност овог Министарства решавању проблема лица која до сада нису уписана у матичну књигу рођених, како чињеницом да је унапређен законодавни оквир који уређује ову област у складу са најбољим упоредноправним решењима, тако и у постизању резултата у оквиру свеобухватне акција и заједничке сарадње успостављене у оквиру Споразума о разумевању закљученог са Заштитником грађана и УНХЦР, признатих и од стране релевантних међународних институција.

“После више од две године марљивог рада и залагања можемо рећи да смо све ближе за нас жељеном циљу – остваривању системског и одрживог решења за подизање капацитета надлежних органа за пружање потребног нивоа услуга грађанима у овој области, као и оних изван система како би лица која нису уписана у матичну књигу рођених схватили значај и обавезу остваривању права на упис у матичну књигу рођених“, рекла је Бенмансур, нагласивши да је већ значајном броју лица пружена помоћ у остваривању права из личног статус грађана.

“Имајући у виду да ће Министарство, Заштитник грађана и УНХЦР, са својим партнерима у 2015. години активности усмерити на даље пружање помоћи припадницима ромске националне мањине у различитим поступцима из области личног статуса грађана, веома је значајно да они буду упознати са свим напорима које улажемо да се овај проблем превазиђе у потпуности. Надамо се да ће округли столови које организујемо за упознавање представника ромске заједнице са свим нашим активностима, обезбедити њихову пуну укљученост и заинтересованост за остваривање права и обавезе уписа у матичну књигу рођених“, закључила је Бенмансур.Skip to content