ПАКЕТ ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ УПРАВИ И ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА ПРЕД НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички, представљајући народним посланицима пакет закона који се односе на државну управу, статус и права државних службеника у Србији, истакла да су ови предлози припремљени ради усклађивања положаја запослених у државној управи са запосленима на које се примењују недавно усвојене одредбе Закона о изменама и допунама закона о раду.

„Ово усклађивање прилика је и за доношење других измена и допуна којима се јача државно-службенички, односно јавно-службенички систем“, рекла је Удовички и додала да су предложена решења резултат континуираног праћења стања система државне управе и државних службеника и уочене потребе за обезбеђивањем делотворнијег рада, усклађенијег функционисања органа државне управе и унапређењем капацитета државно-службеничког система.

„Кључ ових промена је у успостављању јединственог, функционалног, ефикасног и професионалног службеничког система – окренутог грађанима и привреди“, нагласила је министарка. „Пред нама је дубља реформа начина на који се јавно-службенички систем награђује и мотивише, а који Влада припрема за зиму и ове измене које вам данас представљам су у складу са тим“.

Данас су пред народним посланицима у расправи у начелу четири предлога закона, и то Закона о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама,Закона о измени и допуни Закона о платама држвних службеника и намештеника, Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Закона о изменама и допунама Закона о државној управи.

У оба предлога закона која се тичу плата постоје кратке измене, чији је циљ да се питање минулог рада у државним органима и јавним службама уреде према свим запосленима на исти начин и усагласе са Законом о раду.

Када је реч о изменама закона о државним службеницима, оне се односе на стручно усавршавање, које постаје право и обавеза, у циљу квалитетнијег поступања државних службеника. Удовички је навела пример где се показало да статус начелника управних округа није у складу са овлшћењима што ће бити измењено предложеним изменама закона о државној управи.

Поновивши да се изменама ових закона рад државне управе професионализује, Удовички је нагласила да се то додатно постиже применом законске одредбе према којој постављена лица морају да буду изабрана на конкурсу у року од девет месеци.

Нови прописи се не односе на јавна предузећа, већ само на запослене у државној управи, јавним установама и локалним самоуправама, који неће моћи да пренесу минули рад код другог послодавца. Изменама и допунама закона о државним службеницима требало би да се убрзају поступци избора усавршавања и оцењивања државних службеника, како би се унапредио рад државне управе.Skip to content