Почела јавна расправа о Нацрту закона о Заштитнику грађана

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је данас јавну расправу о Нацрту закона о Заштитнику грађана.

Министарство позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица да се упознају са текстом Нацрта закона о Заштитнику грађана и дају своје предлоге, примедбе и сугестије, које ће након завршетка јавне расправе Министарство анализирати и на основу чега ће сачинити и објавити извештај о одржаној јавној расправи.

Јавна распрва траје од 28. априла до 18. маја 2021. године.

Сва документа у вези за Нацртом закона о Заштитнику грађана објављена су на сајту Министарства, као и на Порталу еУправе.Skip to content