Почела са радом Мрежа школа

Први састанак новоосноване Мреже школа – Заједничког тела за унапређење сарадње институција у чијем су делокругу послови изградње капацитета и стручног усавршавања у државним и другим органима, одржан је у петак 22. септембра, у Министарству државне управе и локалне самоуправе, чиме је означен почетак њеног рада.

Ово заједничко тело, у складу са циљевима реформе јавне управе до 2030. године, има за задатак да успостави неопходну везу институција у различитим системима стручног усавршавања, како би се, кроз размену знања, искустава и добре праксе, у непосредној сарадњи препознале потребе, дефинисали планови и спровели интерресорни програми обука у мултисекторским темама за раличите категорије запослених у државним и другим органима који до сада нису имали прилику да своја знања и вештине унапређују кроз заједничке програме стручног усавршавања.

На састанку су разматране активности које је потребно реализовати у наредном периоду са циљем доношења Програма рада Мреже школа за 2024. годину, до краја ове године. Имајући у виду изнете предлоге за реализацију у наредној години, очекује се да ће Мрежа школа већ у првој години рада почети да остварује циљеве због којих је основана.

Мрежа школа основана је 13. јула ове године, Споразумом о сарадњи у промоцији и подстицању интерресорног стручног усавршавања у државним и другим органима, као Заједничко тело Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде, Министарства спољних послова – Дипломатске академије, Министарства унутрашњих послова, Националне академије за јавну управу и Правосудне академије..

Фото галерија  – извор  МДУЛС

 Skip to content