Подршка Немачке реформи јавне управе у Србији

Србија ће за област реформе јавне управе од Немачке добити  4 милиона евра, договорено је у Берлину током преговора две земље 19. и 20. новембра о донаторској помоћи Немачке приоритетним секторима у Србији.

Наведени износ биће уговорен за будуће пројекте до 2023. године.

„Реформа јавне управе у Србији је препозната од стране партнера из Немачке као област од изузетног значаја за процес придруживања Европској унији, али и као суштинска основа за све друге реформске процесе у јавној управи“, рекла је помоћница министра Сања Путник.

Имајући у виду да је актуелни пројекат „Подршка реформи јавне управе у Србији“, финансиран од стране Владе Немачке, а кога имплеметира ГИЗ, чији је главни корисник Министарство државне управе и локалне самоуправе, оцењен као врло успешан, немачка страна је прихватила снажну аргументацију и идеје за будуће финансирање, које су представници МДУЛС-а на преговорима изнели и Србији је одобрено финансирање.Skip to content