ПОРТАЛ Е-ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ

Дирекција за електронску управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе ће, од петка, 5. септембра 2014. године, пустити у рад модул на Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs), намењен еЈавним расправама, где ће се, по први пут, на једном месту омогућити грађанима и свим друштвеним субјектима да виде и дају коментаре на нацрте закона.

Први нацрт закона, који ће бити представљен јавности на Порталу еУправа је Нацрт закона о инспекцијском надзору, који предлаже Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Користимо прилику да позовемо све државне институције да своје нацрте закона и предлоге стратешких докумената убудуће постављају и на Портал еУправа и тако на транспарентан начин омогуће свима да дају свој коментар, сугестију или предлог.Skip to content