Потписан Протокол о размени података у поступку постављања привременог заступника у управном поступку

У циљу доприноса већој јавности рада и ефикасности у поступку постављања привремених заступника, а на основу Уставом и законом зајамченог права странака на закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, данас је у Министарству правде потписан Протокол о размени података у поступку постављања привременог заступника у управном поступку (Протокол) између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства правде и Адвокатске коморе Србије.

Потписаним Протоколом ближе се уређује начин достављања захтева надлежног органа управе за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник у управном поступку. Такође, Протоколом се уређују и начин обавештења адвокатске коморе о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као привремени заступник, као и мере информационе безбедности и заштите података о личности у поступку постављања привремених заступника у управном поступку.

На основу потписаног Протокола, Адвокатска комора Србије обавезала се да ће предузети све неопходне мере (израда програмске апликације, успостављање call центра, формирање листе адвоката – привремених заступника према територијалној надлежности основних судова у Републици Србији) и обавестити потписнике Протокола о тачном датуму и сату почетка рада јединственог call центра за постављање привремених заступника.

Протоколе су потписали министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, министарка правде Маја Поповић и потпредседник Адвокатске коморе Србије др Вељко Делибашић. Протокол је ступио на снагу даном потписивања.

 

 Skip to content