Представници Канцеларије за Словаке који живе у иностранству на састанку у МДУЛС

Помоћник министра државне управе и локалне самоуправе Марина Дражић састала се данас са председником Канцеларије за Словаке који живе у иностранству Миланом Јаном Пилипом, са којим је разговарала о издавању извода из матичних књига са подацима на језику и писму националних мањина.

На састанку је наглашено да је прописима о матичним књигама припадницима националних мањина омогућено да податак о националној припадности упишу у матичну књигу рођених, као и да се о подацима садржаним у матичним књигама могу издати изводи, као и уверења, који имају доказну снагу јавне исправе. Такође, према одредбама билатералног уговора између Србије и Словачке, уверења и изводи из матичних књига издати у Републици Србији, имају на територији Словачке доказну снагу јавне исправе и обрнуто.

Такође, уколико се постави питање веродостојности ових докумената, увек га је могуће решити кроз поступак пружања правне помоћи.

Миинстарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, у контексту примене Закона о службеној употреби језика и писма, свим јединицима локалне самоуправе, у којима је у службеној употреби језик и писмо националне мањине, издало је инструкцију да су по захтеву националне мањине дужни да извод из матичних књига издају на двојезичном обрасцу, са свим подацима на језику и писму националне мањине.

Саговорници су изразили задовољство досадашњом сарадњом, нагласивши да су отворени њено даље унапређење.Skip to content