Прекид свих изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике, посланике АП Војводине и одборнике скупштина општина и градова

Ступањем на снагу  Уредбe о мерама за време ванредног стања, прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и градова, који су расписани за 26. април 2020. године. Време наставка спровођења изборних радњи биће установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Републичка изборна комисија и Покрајинска изборна комисија, као органи који спроводе поступак избора, донеле су решењa о прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно стање.  У поступку је доношење решења о прекиду изборних радњи од стране градских/општинских изборних комисија.

Изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставиће се у складу са одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити посебно уређено актима наведених органа за спровођење избора.Skip to content