Презентација софтвера електронске управе за полагање испита

Сектор за стручно усавршавање МДУЛС представио је данас на радном састанку са министарком Маријом Обрадовић софтверско решење које од 1. јула ове године омогућава пружање услуга електронске управе свим државним и другим органима који подносе захтеве за полагање  испита за своје запослене.

Рад на изградњи овог система био је посебан изазов, будући да је ово прво софтверско решење у коме су у целини имплементирани сви стандарди електроснске управе, од електронске комуникације са подносиоцима захтева – јединствено електронско управно место и електронски сандучић до електронског управног поступања и пуне примене електронског документа и електронског потписа у свим сегментима рада.

За сада систем омогућава електронске услуге у државном стручном испиту и посебаном стручном испиту за матичара, а већ од јануара 2021. године биће пуштена у рад и услуга у испиту за инспектора. У наредној години, предстоји рад на изградњи услуге у испиту за комуналног милиционара, чиме ће Министарство у целини аутоматизовати све стручне испите и самим тим бити корак ближе зацтраном плану развоја управе без папира.

Поред тога, ово софтверско решење значајно је утицало на ефикасност и економичност у раду свих корисника, јер омогућава рад у реалном времену, без непотребних трошкова за поштанске услуге, папир, тонере и други материјал, због чега се може рећи да има и еколошки значај.

Помоћница министра Јасмина Бенмансур, која је водила ову презентацију, истакла је да ће рад запослених у Сектору, почетком наредне године допринети пуштању у рад још једне е-услуге – издавање уверења из службених евиденција које се воде у овом систему, као и олакшаној размени података по службеној дужности између надлежних органа.Skip to content