Продужено важење посебних колективних уговора за запослене у ЈЛС и за државне органе до 31. маја 2023. године

Министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић, председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Никола Тарбук потписали су данас Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе, којим се прецизирају поједине одредбе у погледу права и обавеза запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.

Такође, данас је потписан и Споразум о продужетку важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе до 31. маја 2023. године, чиме се обезбеђује несметано и контиуирано остваривање права предвиђених у колективном уговору за запослене у једницама локалне самоуправе.

Поред тога, министарка Обрадовић, председник Синдиката управе Србије Слађан Бобић, председница Синдиката запослених у правосудним органима Републике Србије Слађанка Милошевић и председница Синдиката организација правосудних органа Србије (СОПОС) Виолета Марковић потписали су Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе, којим је продужено важење овог колективног уговора на још годину дана до 31. маја 2023. године, а у циљу обезбеђивања континуитета у остваривању права и дужности запослених, односно, у циљу континуиране примене одредаба наведеног колективног уговора.

Овом приликом МДУЛС изражава задовољство сарадњом коју остварује у социјалном дијалогу са свим учесницима – репрезентативним синдикатима и СКГО у колективном преговарању и наставља рад са социјалним партнерима на посебним колективним уговорима у наредном периоду.Skip to content