Реформа јавне управе биће један од три приоритета МДУЛС у овом мандату

Реформа јавне управе, поред реформе платног система и подршке локалним самоуправама, биће један од приоритета рада Министарства у овом мандату, поручила је министарка Обрадовић на радном online састанку са представницима организације СИГМА.

Она је поздравила досадашњу сарадњу МДУЛС и СИГМА и изразила очекивање да ће будућа сарадња бити успешна и са више ефеката. Обрадовић је истакла да ће се трудити да, за ограничено време трајања мандата ове Владе, постигне помаке у две области реформе јавне управе, у којима до сада напредак није забележен, а то су смањење броја државних службеника на фунцији, који имају статус вршилаца дужности и усклађивање закона са Законом о општем управном поступку.

„Могу да обећам да ћу се као ресорни министар трудити да се број функционера у в.д. стању смањи и стално подсећати и објашњавати зашто није добро имати пуно људи на дуже време у в.д. статусу, посебно данас када тежимо и идемо ка модернизацији и професионализацији јавне управе“, поручила је министарка Обрадовић.

Такође, министарка је истакла да је СИГМА снажна подршка Министарству и додала да је потребно више учинити да се заједнички рад и резултати постигнути у процесу реформе јавне управе учине видљивијим у јавности.

Грегор Вирант, шеф СИГМА Програма, који представља заједнички програм ОЕБС-а и ЕУ, са мандатом подршке државама кандидатима за чланство у ЕУ, оценио је сарадњу са Србијом као одличну и интензивну. Он је истакао да је Србија постигла одличне резултате у области реформе јавне управе, посебно у погледу пружања услуга и процеса дигитализације. Вирант је истакао да сматра да се у областима где је потребно направити помак могуће наћи модел који би задовољио принципе компетентности, стручности и поверења.

У разговору је оцењено да ће се сарадња наставити у истом смеру, уз додатан труд свих кључних актера у процесу реформе јавне управе, посебно у условима КОВИД пандемије, а СИГМА је најавила да ће следеће године спровести процес редовног извештавања, који треба да да слику о оствареном напретку и будућим иницијативама.Skip to content