Регионална школа за државну управу (ReSPA) покреће Регионалну компаративну студију Злоупотреба информационих технологија за вршење корупције у земљама Западног Балкана“

Респа покреће Регионалну компаративну студију о злоупотреби информационих технологија за вршење корупције, која обухвата цео Западни Балкан. Студија ће бити покренута 26. новембра у Тирани, Албанија, у хотелу Tirana International. Домаћини овог догађаја биће Милена Харито (Milena Harito), министарка иновације и јавне управе Албаније и Бленди Цуци (Blendi Cuci), министар локалне управе Албаније и национални координатор за борбу против корупције.

Студија идентификује и анализира конкретне случајеве који илуструју начине на које преступници користе слабости структура информационе технологије, у сврху личне користи. Такви примери конкретних случајева, као и добри примери њиховог откривања и спречавања, представљају инспирацију за стручњаке који се баве спречавањем корупције и надлежне за безбедност у овој области.

Респа је већ годинама активно ангажована у областима које се тичу интегритета и е-управе. Имајући у виду њене мреже стручњака посвећене овим двема областима, ова школа поседује одличне могућности да, разматрајући области заједно, допринесе њиховом унапређењу.

Стручњаци Респе из земаља чланица Респе приказаће различите приступе и начине употребе информационих технологија, те ће на основу размене искустава омогућене кроз ову компаративну студију стећи нова знања. У светлу релевантности Студије за спровођење Конвенције Уједињених нација против корупције, њен значај ће превазићи регион Западног Балкана, с обзиром на то да може дати свој допринос у овој области кад је у питању било која од 172 државе уговорнице ове конвенције.

Постоје многе публикације о начинима превенције корупције добром употребом информационих технологија, као што је објављивање јавних регистара на мрежи, транспарентност изјава о имовини и приходима, или електронске јавне набавке, али нема их много које говоре о супротнм утицају информационих технологија. Имајући у виду мало литературе о овој теми, ова студија представља новину, с обзиром на то да осветљава употребу информационих технологија као алата за вршење корупције. Недостатак смерница у овој области у потпуној је супротности са Конвенцијом Уједињених нација против корупције, у којој се, у Члану 48, став 3., наводи да ће државе уговорнице настојати да у оквиру својих могућности сарађују у откривању кривичних дела обухваћених Конвенцијом, која су почињена коришћењем савремене технологије. Имајући ово у виду, већ одавно постоји потреба да се сачини свеобухватна студија на ову тему.

Информација о Респи – Регионална школа за државну управу (Респа) је међународна организација основана заједничком иницијативом Европске уније и земаља Западног Балкана, у циљу јачања међународне сарадње у области јавне управе у земљама Западног Балкана. Своје активности Респа организује у домену изазовних тематских области ЕУ интеграција и реформе јавне управе, у циљу подршке региону у овим процесима, кроз различите врсте активности, као што су: мрежни догађаји, семинари, обуке, конференције, регионалне анализе и многе друге. Ми радимо са владиним институцијама које су наши основни клијенти, уз међународну и регионалну експертизу. Респа се финансира из средстава Европске уније и земаља чланица. Чланице Респе су: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија, Црна Гора и Србија, док су корисници државни службеници и запослени у јавној управи, из земаља чланица и са Косова *[1]

 

[1] *This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.Skip to content