Регионални изазов отворених података 2024: РеСПА и УНДП Србија промовишу употребу отворених података и награђују победнике такмичења

Регионална школа за јавну управу (РеСПА), у сарадњи са Програмом Уједињених Нација за развој у Србији (УНДП Србија), покернула је Регионални изазов отворених података 2024 (RODC2024). Ова јединствена иницијатива препознаје, промовише и награђује иновативну поновну употребу отворених података са циљем подстицања сарадње јавног, невладиног, академског и приватног сектора у коришћењу отворених података како би заједнички допринели зеленој, инклузивнијој и дигиталној будућности.

Позив је отворен до 3. маја 2024. године и усмерен је на физичка лица/групе физичких лица, организације цивилног друштва, компаније, академску заједницу, научно-истраживачке установе у Албанији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној Македонији и Србији.

Регионални изазов отворених података 2024 позива све заинтересоване да развију мобилне или веб апликације и да искористе моћ података које објављују јавне институције у РеСПА чланицама.

Учесници треба да развију идеје или готова решења користећи моћ отворених података, унутар четири понуђена изазова:

  • Мобилност и транспортни подаци
  • Мобилност радне снаге
  • Туристички атлас
  • Демографски трендови

Услов за учешће у такмичењу је употреба минимум једног сета отворених података са портала отворених података чланица РеСПА администрација или минимум једног сета отворених података са веб странице било које јавне институције (у случају да тај скуп података није доступан на националном порталу отворених података). Додатни скупови података који се користе могу бити у било ком употребљивом формату (на пример: Ексел), а извор тих података може бити било који орган јавне управе, као и подаци sa веб сајтa data.europa.eu, а односе се на РеСПА чланице.

Укупан наградни фонд од 20.000 USD биће распоређен међу победницима такмичења.

Сазнајте више о RODC2024 на ЛИНКУSkip to content