Република Србија један од регионалних лидера у развијености државе у области отворених података

Према најновијој студији Европске уније „Извештај о процени степена зрелости у домену отворених података“, у оквиру које су објављени подаци о развијености 35 европских држава у области отворених података, Република Србија се са укупним скором од 66% позиционирала на 27. месту и један је од регионалних лидера.

У коначној листи рангираних земаља Србија је испред Грчке, Словачке, Летоније, Црне Горе, Исланда, Малте, Албаније и БиХ и налази се у групи земаља са значајним нивоом развијености отворених података, међу којима су Немачка, Холандија, Финска, Аустрија и Шведска. Просечан степен зрелости у погледу отварања података унутар земаља ЕУ износи 79%, док су најдоминантније у овој области Француска и Украјина са 97%.

У оквиру овогодишњег Извештаја процењиване су и упоређиване праксе отварања података са аспекта четири димензије: политика (фокус је на програмима и стратегијама у области отворених података, те њиховом статусу); утицај (увид у активности у циљу праћења и мерења динамике отварања података, поновне употребе података и ефеката примене отворених података); портал отворених података (оцена функционалности националних портала отворених података); квалитет података и метаподатака (фокус је на механизмима који обезбеђују квалитет података). Извештај је показао да, у односу на земље региона, Србија предњачи у готово свим областима и вредностима показатеља.

Према Закону о електронској управи, органи су дужни да на Порталу отворених података Републике Србије (https://data.gov.rs/sr/) објављују отворене податке из своје надлежности и то на начин који омогућава њихово лако претраживање и поновну употребу, чиме се повећава транспарентност и одговорност јавне власти и доноси конкретна друштвена и економска корист грађанима, предузећима и цивилном друштву. Тренутно 93 организација активно објављује податке на Порталу, где је доступно 6.162 ресурса и идентификовано 40 примера употребе података.

Захваљујући отварању података развијена су многа иновативна решења, међу којима су мобилна и web ГИС апликација „Бици Бор“ посвећена унапређењу безбедности саобраћаја, животне средине и приступачности саобраћајне инфраструктуре у Бору; апликација „xЕко Полен“ која приказује засићеност приземног слоја ваздуха алергеним поленом у Републици Србији, а на адреси https://budzeti.data.gov.rs/ доступна је визуелизација више од 90 буџета градова и општина.

У Извештају се наводи да је све већи број држава спреман да уложи напоре у правцу унапређења процеса отварања податковних ресурса, како би њихов друштвени и економски потенцијал био максимално искоришћен.

 

Фото галерија: