Ружић: Још девет закона за бољу управу

Народни посланици данас су усвојили девет 1предлога закона из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе који представљају наставак реформе јавне управе са циљем даље професионализације и ефикаснијег рада администрације у корист свих грађана Србије.

Задовољство ми је што је још један низ закона усвојен у Народној скупштини“, рекао је министар Бранко Ружић поручујући да су они веома важни за уређење управљања људским ресурсима, јер ипак, како каже, запослени су ти који су носиоци реформе јавне управе, и потребно је обезбедити им адекватан професионални развој.

Поред тога, он је навео да се уводи и систем комптенција (скуп знања, вештина, особина, ставова и способности које државни службеник треба да поседује) који је важан за привлачење и задржавање квалитетних кадрова кроз увођење у посао, оцењивање, напредовање, систем плата, усавршавање и друго.

Када је реч о локалу, на јединствен начин уређују се права и дужности покрајинских и локалних службеника и обезбеђују се услови за пуну професионализацију и деполитизацију кадрова.

Он истиче да се допунама у раду инспекција постиже бољи однос инспектора и привредника, а да су уведени нови механизми за контролу и санкцију оних који свесно крше закон и угрожавају безбедност и здравље наших грађана. „Прикривена куповина биће веома интересантан механизам за инспекторе јер се она обавља без претходног обавештавања субјекта“, објашњава Ружић и додаје да се током такве куповине прикупљају докази, а тек после обављене куповине предочава налог за инспекцијски надзор.

Погледајте о којим новинама је реч.


  1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
  2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника
  3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
  4. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
  5. Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
  6. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама
  7. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
  8. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у  јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
  9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору

 

9 нових закона из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправеSkip to content