Ружић: Од сутра електронски повезане матична књига умрлих и једниствени бирачки списак

Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућиће од сутра електронско повезивање Mатичне књиге умрлих и Јединственог бирачког списка.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић изјавио је да је циљ достизање највишег степена ажурности, регуларности и тачности података у Јединственом бирачком списку.

На дневном нивоу референти који ажурирају Jединствени бирачки списак добијаће информацију која лица су тог дана уписана у Mатичну књигу умрлих и oдмах по службеној дужности доносити решења о брисању тих лица из Једиственог бирачког списка“, рекао је министар.

Основ за повезивање ових службених евиденција су претходне активности Министарства на доношењу Закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама, као и Упутства о изменама и допунама Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком  списку.

Ускоро ће са Јединственим бирачким списком електронски бити повезана и Матична књига венчаних, што ће у пракси значити да ако дође до промене презимена чином венчања или развода, исти податак ће аутоматски бити ажуриран и у Јединственом бирачком списку.

 

 Skip to content