РУЖИЋ: ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ПОСВЕЋУЈЕМО ОБРАЗОВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА

Прошле године значајно смо унапредили законодавни оквир за веће остварење права свих мањина, али због сиромаштва и дискриминације са чиме се Роми и даље сусрећу, посебну пажњу посвећујемо образовању, запошљавању и обезбеђивању дома за Ромкиње и Роме, изјавио је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Он је на скупу о изазовима и могућностима за  ромску децу и младе у Србији рекао да подржава активности Фонда за образовање Рома које имају за циљ унапређење положаја ромске националне мањине и њихову пуну интеграцију у друштво.

„Ово је прилика да се побољша сарадња и размена искуства између државних органа, међународних организација и организација цивилног друштва које се баве овом важном темом”, рекао је министар.

Истакао је да је циљ Владе Републике Србије изградња демократског, социјално праведног друштва у којем све грађанке и грађани уживају једнака права и имају равноправно учешће у свим аспектима друштвеног, културног, политичког и економског живота.

Указао је на важност даљег унапређења социјално-економског положаја Рома, односно сузбијање сиромаштва и дискриминације с којима се суочава већина припадника ове националне мањине.

Подсетио је да је донета Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016. до 2025. године, као и Акциони план за спровођење Стратегије, чиме се, како је навео, јасно указује на решеност Владе да унапреди положај припадника  ромске националне мањине.

„Министарство државне управе и локалне самоуправе предузело је низ законодавних активности у циљу унапређења положаја националних мањина, усвојене су измене и допуне мањинских закона, унапређени су прописи којима се регулише запошљавање у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа, али и у јавним службама на начин да се обезбеди одговарајућа заступљеност припадника националних мањина“, рекао је Ружић.

Важну улогу у унапређењу положаја припадника ромске националне мањине, како је додао, има и Национални савет ромске националне мањине, са којим Министарство има добру сарадњу.

„Подржали смо иницијативу Националног савета ромске националне мањине да се у сарадњи са Националном службом за запошљавање у Програм стручне праксе у 2018. години укључе високо образовани припадници ромске националне мањине. Упутили смо и допис свим локалним самоуправама да у складу са својим овлашћењима предузму мере у циљу реализације како ове тако и других активности предвиђених стратешким документима у области запошљавања Ромкиња и Рома“, навео је министар Ружић.

Поред запошљавања, како је додао, приоритетна област за унапређење положаја Рома је свакако и образовање.

„Национални савети имају велика овлашћења из области образовања, у том смислу Министарство ће подстаћи Национални савет ромске националне мањине да искористити овлашћења и могућности које пружа закон, и да и даље рачунају на подршку и партнерски однос Министарства“, рекао је Ружић.

Он је изразио очекивање да ће пројекат који спроводи Фонд за образовање Рома, уз подршку Европске уније дати значајне резултате и допринети оснаживању ромске националне мањине и положају ове мањине у Републици Србији у кључним областима као што су образовање, запошљавање, становање, приступ здравственој и социјалној заштити.

 

 Skip to content