Саопштење за јавност

Поводом навода у медијима у вези са случајем ужичанке М. Д. С., која је од Градске управе Града Ужица добила решење о томе да је њен син, који је преминуо 2005. године, ове године уписан у бирачки списак „по основу пунолетства“, Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност о томе да у конкретном случају проблем није настао у вођењу Јединственог бирачког списка.

Наиме, Министарство државне управе и локалне самоуправе затражило је изјашњења Градске управе Града Ужица и Градске управе Града Београда по овом питању, након чега је утврђено да је Град Ужице поступио по предвиђеној процедури и извршио упис у бирачки списак. Приликом уписа у бирачки списак службеник града Ужица извршио је проверу у службеним евиденцијама, али није могао да утврди да је лице умрло, с обзиром на то да је смрт наступила 2005. године у Београду у здравственој установи, те је упис у матичну књигу умрлих извршен на основу потврде о смрти, коју је тада у папирном облику доставила здравствена установа са непотпуним и нетачним подацима.

Све ово последица је тадашњег начина рада, који није омогућавао електронско повезивање и размену података између службених евиденција. Наглашавамо да овакве ситуације данас нису могуће, зато што су подаци умрежени, односно евиденције дигитализоване. 2012. године обједињени су сви подаци и успостављен је Јединствени бирачки списак, којим је обезбеђена пуна контрола, тачност и ажурност података. У циљу додатног унапређења једне од најажурнијих евиденција у Републици Србији, 2019. године матичне књиге повезали смо са бирачким списком, тако да када лице премине одмах се брише из бирачког списка.

Захваљујући дигитализацији омогућено је електронско достављање потврде о смрти, као и електронско ажурирање бирачког списка на основу података из матичне књиге умрлих.

Обавештавамо јавност и о томе да је у горе наведеном случају држава одмах реаговала, надлежне управе су исправиле и допуниле тада уписане податке у матичној књизи умрлих и лице је на основу тога обрисано из бирачког списка.Skip to content