Сет закона из области реформе јавне управе на дневном реду Народне скупштине

Расправа о сету закона из области реформе јавне управе почела је данас у Народној скупштини.

На дневном реду седнице Скупштине Србије су предлози закона из области радних односа и плата у јавном сектору, а народним посланицима их образлаже министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић.

Предложеним изменама закона утврђује се нови рок за почетак примене закона којима се уређују плате, накнаде плата и друга примања у свим деловима јавног сектора, а то је јануар 2022. године, односно, јануар 2023. године, када су у питању измене Закона о државним службеницима.

Министарка Обрадовић је навела, образлажући предложене законе народним посланицима, да је потреба да се утврди нови рок проистекла из, пре свега сложене епидемиолошке ситуације изазване Ковид 19 пандемијом, која нажалост још увек траје, и која је довела до оптерећења и ограничења капацитета у раду јавног сектора. С тога је било отежано спровођење активности свих учесника у реформи које су биле потребне за успостављање ефикасног механизма преласка на нов систем плата у јавном сектору у 2021. години.

Министарка је позвала народне посланике да посматрају ширу слику, истакавши да је доношењем основних закона у овој области успостављена добра основа за реформу система плата, али да реформа захтева интензивну сарадњу свих учесника у том процесу, како би се постигао што шири консензус у њеном спровођењу. Сложеност процеса реформе, као и анализа ефеката њене имплемантације на буџет, са једне стране, ефекти Ковид 19 пандемије, са друге стране, условили су потребу да се за примену закона остави дужи временски период како би се спровеле све реформске активности.

Фото Народна скупштина

Министарка је указала да, поред свега, потпуна имплемантација новог система плата у јавном сектору остаје приоритет и стратешко опредељене Владе Србије. Она је истакла и да је у току спровођење свобухватне реформе система јавне управе и њене професионализације, као приоритета Владе и самог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

На крају, министарка Обрадовић позвала је народне посланике да увеже разлоге за доношење предложених закона, са циљем да реформе буду спроведене у корист државе и запослених који су носиоци активности у јавном сектору.

Народна скупштина разматра предлоге закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, о изменама Закона о зпосленима у јавним службама, о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и о изменама Закона о државним службеницима.Skip to content