ШТА ДОНОСИ ЗАКОН О ЗАПОСЛЕНИМА У АП И ЈЛС?

Предлог закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, о којем сутра расправља Скупштина Србије, предвиђа увођење службеничког система по угледу на органе државне управе, који на државном нивоу функционише од 2006. године.

Предложена решења уводе низ новина, међу којима је Кадровски план, који усваја скупштина општине или града са циљем да се обезбеди планирање кадрова и да се запошљавање ограничи на расположива средства у буџету. Сада не постоји обавеза доношења Кадровског плана.

Новина је и увођење детаљног уређења конкурсних поступака запошљавања и обавезе оцењивања службеника по порписима за државне службенике, пошто се тренутно само делимично уређује конкурсни поступак, а оцењивање је површно и ретко се примењује.

Предлог закона предвиђа да управом руководе службеници на положају и да у њој раде службеници и намештеници, одређена радна места у аутономним покрајинама постају положаји, а први пут се отвара могућност постављења в.д. начелника, који тренутно не постоји. Новина је и унапређен дисциплински поступак, који знатно подиже и одговорност службеника.

На изради Предлога закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, са Министарством државане управе и локалне самоуправе радили су и руководиоци градова и општина, као и представници Сталне конференције градова и општина (СКГО), који су оценили да је процес израде тог закона прави пример учешћа заинтерсованих страна и квалитетног и темељног рада на уређивању области важне за локалну самоуправу.Skip to content