Студентска стручна пракса подршка школовању кадрова за јавну управу

Након одржаног првог Сајма студентске стручне праксе у јавној управи, државни органи и органи јединица локалне самоуправе успешно спроводе планиране активности у реализацији Програма сарадње у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу за 2021/2022. годину, који је потписан између Министарства државне управе и локалне самоуправе и државних универзитета у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару.

Прилику да похађају стручну праксу и тако сагледају потпуно нову димензију струке за коју се образују, да се упознају са радним окружењем, примене теоријска знања и стекну потпуно нове вештине, претходних дана имало је 29 студената Правног факултета, Факултета инжињерских наука, Природно-математичког факултета и Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, а до краја маја стручну праксу ће пођађати и студенти Економског факултета.

Такође, Министарство државне управе и локалне самоуправе обезбедило је и организовало стручну праксу за студента Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, који је стручну праксу похађао у Управном инспекторату Министарства – организационој јединици у Крагујевцу.

Свечана додела сертификата о успешно завршеној стручној пракси организована је у Градској управи града Крагујевца, уз учешће студената полазника стручне праксе, супервизора и ментора стручне праксе и представника Универзитета у Крагујевцу.

Скупу се обратила Јасмина Бенмансур, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, која је истакла важност подршке коју јавна управа пружа високошколским установама у школовању будућих кадрова за јавну управу укључивањем инструмената који омогућавају студентима да, поред теоријских, стекну и практична знања и вештине потребне за бољу стартну позицију у запошљавању и конкурентност на тржишту рада.

„Наш циљ је и да кроз студентску стручну праксу промовишемо јавну управу као пожељног послодавца и укажемо на шири друштвени значај који доноси рад у јавној управи, посебно локалној самоуправи, која је најближа грађанима и од које се свакодневно очекује да реши велики број различитих захтева у најширем спектру друштвеног деловања“, нагласила је Бенмансур.

Она је позвала студенте полазнике стручне праксе да стечена искуства поделе са својим колегама који ће тек имати прилику да у њој учествују, али и са организаторима праксе, како би пратећи потребе студената могли континуирано да унапређују овај веома важан део у студијским програмима које похађају.

У овогодишњем циклусу стручне праксе планирано је да преко 400 студената универзитета у Београду, Крагујевцу, Новом Саду, Нишу и Новом Пазару похађа стручну праксу у државним органима и органима јединица локалне самоуправе.Skip to content