Све матичне књиге до краја године постају електронске!

Министарство државне управе и локалне самоуправе одржало је састанке са начелницима градских и општинских управа и овлашћеним радницима ИКТ свих управних округа Републике Србије у вези са обавезом јединица локалне самоуправе да, по Закону о матичним књигама, све податке из евиденција матичних књига препишу у електронски облик до краја ове године.

 

Државни секретар Иван Бошњак похвалио је оне локалне самоуправе које су овај задатак успешно завршили и подвукао онима који то још нису учинили да се рок, који је до 28. децембра, неће продужавати, као и да на сајту Министарства постоји инструкција која олакшава испуњење ове обавезе.

„Драго ми је да успех модернизације базе података о грађанима – матичних књига рођених, венчаних и умрлих у Србији, зависи од низа кључних фактора почев од одговарајућих софтвера и хардвера, добре организације матичних подручја и рада матичних служби до пуне подршке политичког руководства општине и града“, рекао је он.

Помоћник министра Наталија Павловић Шиниковић нагласила је да запослене у управи на тај задатак не обавезује само Закон о матичним књигама, већ и воља да вођење матичних књига прати корак свих реформских процеса, на путу ка професионалној и модерној управи.Skip to content