Трећи састанак СКГО Мреже за ромска питања

Данас је у Београду одржан трећи састанак Мреже Сталне конференције градова и општина (СКГО) за ромска питања, на коме су разматрани утицаји и улоге локалних самоуправа у унапређењу положаја Рома у Србији. На скупу су уводна обраћања имали генерални секретар СКГО, Ђорђе Станичић, председник скупштинског Одбора за људска и мањинска права и родну равноправност, Мехо Омеровић, посебна саветница у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Ивана Антић, менаџер Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Иван Секуловић и помоћница покрајинског секретара из Сектора за инклузију Рома, Тамара Мохачи.

 

„Министарство учествује у раду Мреже за ромска питања од њеног оснивања, дајући и на тај начин допринос унапређењу положаја ромске националне мањине. Мрежа је добар показатељ да координацијом државних органа, јединица локалне самоуправе и припадника ромске националне мањине, уз подршку међународних партнера, поједина питања можемо идентификовати и решити на системски начин.“, рекла је саветница Антић и навела пример положаја координатора за ромска питања.

 

Антић је напоменула да је због ступања на снагу Закона о запосленима у АП и ЈЛС сада прави тренутак да се, тамо где постоје потребе и могућности,  доносиоцима одлука у ЈЛС скрене пажња да систематизују радно место координатора за ромска питања. Антић је истовремено охрабрила координаторе да представе своје резултате и на тај начин укажу на значај и допринос које ово радно место има у унапређењу социо-економског положаја Рома.Skip to content