Тврдње да су хиљаде Албанаца тзв. Прешевске долине избрисани из бирачког списка, те да им је полиција пасивизирала адресе и оставила их без личних докумената, неприхватљиве су и апсолутно нетачне

 

Поводом тврдњи изнетих у емисији „Пешчаника“ о томе да су хиљаде Албанаца тзв. Прешевске долине избрисани из бирачког списка, те да им је полиција пасивизирала адресе и оставила их без личних докумената, министар државне управе и локалне самоуправе и председник Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа др Александар Мартиновић издао је званично саопштење:

„Тврдње како су хиљаде Албанаца тзв. Прешевске долине избрисани из бирачког списка, те да им је полиција пасивизирала адресе и оставила их без личних докумената су неприхватљиве и исте одбацујемо као апсолутно нетачне.

Питање пребивалишта је уређено Законом о пребивалишту и боравишту грађана из 2011. године, за чију примену и надзор је надлежно Министарство унутрашњих послова. Овим законом је, између осталог, регулисано питање поступка и начина пасивизирања пребивалишта.

Министарство унутрашњих послова, сагласно Закону о пребивалишту и боравишту грађана, као надлежни орган за вођење евиденције о пребивалишту и боравишту грађана на целој територији Републике Србије, свакодневно доставља извештаје о промени адреса пребивалишта грађана, односно извештаје о грађанима за које је утврђено да  немају  пребивалиште.

Имајући у виду да је процедура пасивизирања у надлежности Министарства унутрашњих послова, у циљу законитог поступања, Министарство унутрашњих послова је дало образложење да путем сервиса доставља на дневном нивоу податак о коначности решења о пасивизацији пребивалишта, уз појашњење да је грађанин којем је пасивизирано пребивалиште дужан да пријави пребивалиште и адресу надлежном органу с обзиром на то да нема пријављено пребивалиште, односно да је имао пријављено пребивалиште на тој адреси до датума коначности решења.

Министарство унутрашњих послова има јединствену процедуру провере пребивалишта, те се не може рећи да се односи на одређену групу људи и територију. Исто тако, Министарство унутрашњих послова спроводи теренску контролу у ситуацији провере чињенице становања грађана на пријављеном пребивалишту.

Дакле, закон је исти за све, важи и примењује се на све грађане.

Министарство државне управе и локалне самоуправе на дневном нивоу добија податке путем сервиса за целокупну територију Републике Србије. По пријему овог податка, надлежна јединица локалне самоуправе доноси одговарајуће решење о брисању бирача из бирачког списка с обзиром да нема пријављено пребивалиште на њиховој територији. Решење се, наравно, доставља и странци на коју се односи, сходно одредбама Закона о општем управном поступку.

Странка има право да поднесе жалбу у року од 24 часа од дана када је решење примила, а Министарство државне управе и локалне самоуправе као другостепени орган, одлучује по жалби у року од 48 часова. Истичемо да грађанин тиме што је избрисан из бирачког списка не губи бирачко право и може га остварити поновним уписом по основу пријаве пребивалишта, о чему ће Министарство унутрашњих послова послати податак путем веб сервиса и надлежна јединица локалне самоуправе извршиће поновни упис бирача.

Истичемо и то да Министарству државне управе и локалне самоуправе од почетка 2023. године није поднета нити једна жалба на решења о брисању из бирачког списка, а које су донеле општинске управе општина Медвеђа, Прешево и Бујановац.

Дакле, такозвана пасивизација пребивалишта грађана албанске националности на југу Србије се не спроводи, и у том смислу грађани Републике Србије албанске националности имају бирачко као и сва остала права као и сви пуноправни грађани Републике Србије“, наводи се у саопштењу.

 Skip to content