У Новом Саду одржан други округли сто посвећен изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС

У оквиру Јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС, данас је у Новом Саду одржан други по реду округли сто посвећен овој теми.

Помоћник министра, руководилац Сектора за управљање људским ресурсима Ивана Савићевић представила је Нацрт закона представницима ЈЛС са територије АПВ, након чега је уследила дискусија.

Јавна расправа о Нацрту закона почела је 6. августа ове године, у оквиру које је МДУЛС позвало представнике државних органа, органа АП и ЈЛС, све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона и дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

У оквиру јавне расправе организована су и два округа стола на којима је представљен Нацрт закона, овај данас у Новом Саду, као и у Београду, 17. августа.

Јавна расправа завршава се 27. августа, након чега ће Министарство анализирати све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Документа у вези за Нацртом закона, као и информације о округлим столовима у оквиру јавне расправе, објављени су на сајту Министарства, као и на Порталу еУправе.Skip to content