Усвојен Закон о измени Закона о државним службеницима

Закон о измени Закона о државним службеницима, којим се одлаже обавеза спровођења јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла до 2025. године, усвојен је данас у Народној скупштини Републике Србије.

Наведеном изменом предлoжено је да се, до успостављања оптималних кадровских планова усклађених са потребама државних органа у делу административних капацитета и њиховог увођења у акте о систематизацији, утврди нови рок за прелазак на конкурсни вид запошљавања за рад на одређено време због привремено повећаног обима посла, и то од 1. јануара 2025. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе остаје при ставу да је јачање професионализације управе неопходан услов за даље спровођење сложених реформских процеса.

У наредне две године активно ће се радити на јачању капацитета одговорним приступом, а у складу са процесом модернизације и дигитализације, биће успостављен Информациони систем за управљање људским ресурсима, који ће бити подршка иновираном кадровском планирању као предуслову да се осигура довољан број квалификованих и компетентних запослених у управи, ради постизања стратешких циљева.

 

Фото галерија: