Усвојена нова Стратегија Реформе јавне управе

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници нову Стратегију Реформе јавне управе (РЈУ) за наредни десетогодишњи период.

Стратегија први пут уводи кровну политику пружања услуга, како би се наставио и унапредио тренд развоја кориснички оријентисаних услуга и увођења стандарда и квалитета у пружање услуга грађанима и привреди.

Визија Стратегије реформе јавне управе је УПРАВА ПО МЕРИ СВИХ НАС. То је управа по мери грађана и привреде, ефикасна, одговорна и транспарентна која пружа квалитетне и лако доступне услуге, управа по мери државних службеника, деполитизована, професионална и делотворна и управа која је носилац промена и реформи, као и пуноправног чланства наше земље у ЕУ.

Стратегија РЈУ је кровни документ који обухвата три акциона плана – управљање људским ресурсима, пружање услуга и одговорност и транспарентност и три програма у области планирања и кооридинације јавних политика, управљања јавним финансијама и реформи система локалне самоуправе, кроз које ЕУ прати наредак Србије у процесу европских интеграција.

Стратегија РЈУ за период 2021-2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године израђена је на основу евалуације претходног стратешког документа и уз свеобухватне консултације представника државних органа, независних државних органа, удружења грађана и Привредне коморе Србије, као и уз учешће представника Делегације ЕУ у Србији и представника СИГМА/ОЕБС.Skip to content