Започете online јавне консултације у поступку припрме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је у петак, 26. марта, online јавне консултације у поступку припреме Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

Поштујући принципе транспарентног и инклузивног доношења прописа и консултовања јавности у раним фазама припреме текста законских измена и допуна, Министарство позива све органе јавне власти, заинтересоване грађане, привредне субјекте, социјалне партнере, организације цивилног друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересоване субјекте у друштву да узму учешће у јавним консултацијама, које трају до 9. априла ове године.

Министарство је 28. децембра 2020. године формирало Посебну радну групу, чиме је настављен рад на припреми Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана.

Потреба за унапређењем постојећег правног оквира који уређује положај, надлежност, поступак и друга питања од значаја за вршење овлашћења Заштитника грађана произашла је из чињенице да је Закон о Заштитнику грађана први пут донет у Народној скупштини још 2005. године, да је измењен 2007. године, а да су до данас на проблеме у примени Закона и потребу његове измене, указивали како Заштитник грађана, тако и организације цивилног друштва, али и Европска комисија у својим годишњим извештајима.

Полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана објављене су на сајту Министарства, као и на Порталу е-Управе.Skip to content