Одржан једанаести састанак Заједничког консултативног одбора Комитета региона ЕУ и РС

Једанаести састанак Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и Републике Србије, у организацији  Министарства државне управе и локалне самоуправе, које обавља послове секретаријата овог тела, a у сарадњи са општином Врњачка Бања, одржан је 10. новембра у Врњачкој Бањи.

Заједничком консултативном одбору копредседавали су градоначелница Ниша Драгана Сотировски и професор Франц Шаусбергер, представник Регионалног тела са политичком одговорношћу пред изабраном скупштином у Државном парламенту Салцбурга. Тема састанка традиционално је билo разматрање улоге локалних и регионалних власти у процесу приступања Србије Европској унији, али ове године са посебним акцентом на локални економски развој. Указавши на чињеницу да се око 70% политика Европске уније спроводи на локалном и регионалном нивоу, Шаусбергер је истакао да је неопходно ојачати административне капацитете у јединицама локалне самоуправе.

О напретку у процесу европских интеграција Србије и положају и улози локалне самоуправе у њему говорио је Мирослав Гачевић, в.д. помоћника министра за европске интеграције, док је Горан Цветановић, градоначелник Лесковца, председник Сталне конференције градова и општина (СКГО) и председавајући Мреже асоцијација локалних власти Југоисточне Европе (НАЛАС), пружио осврт на овај процес из перспективе локалних самоуправа. Председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић, директор Канцеларије за локални економски развој Града Ниша Душан Радивојевић и заменица председника Општине Гаџин Хан Драгана Савић представили су примере добре праксе у области локалног економског развоја.

У име МДУЛС састанку су присуствовале помоћница министра за европске интеграције и међународну сарадњу Сања Путник и секретар српске стране ЗКО Наташа Голубовић. У име СКГО састанку је присуствовао генерални секретар овог савеза Никола Тарбук.

Учесници су истакли да се Европа тренутно суочава са мноштвом различитих криза, од којих је свакако најдоминантија енергетска, као и да се оне могу превазићи само уз сарадњу и заједничке напоре, при чему је улога локалних и регионалних власти оцењена као суштински важна. На састанку је указано на значај снажних локалних самоуправа у превазилажењу ових изазова, као и на неопходност пружања јасне европске перспективе читавом Западном Балкану и наставка процеса европских интеграција.

Представник Делегације Европске уније у Републици Србији Мартин Клауке осврнуо се на најновији Извештај о напретку Србије, који је  похвалио напредак у области економије, али истовремено указао на потребу наставка спровођења реформи у области владавине права, борбе против корупције и усклађивања са спољном политиком Уније. Истакнут је и значај децентрализације и наставак реформе јавне управе и локалне самоуправе. Када је у питању локални ниво, представник Делегације Европске уније навео је да акценат треба ставити на јавне набавке, комуналне услуге, животну средину, управљање отпадом и запошљавање.

У тематској сесији која се односила на локални економски развој учесници су представили примере добре праксе у својим локалним срединама – регионима и јединицама локалне самоуправе у Мађарској и Пољској, као и у Врњачкој Бањи, Нишу и Гаџином Хану. Разговарало се и о самој процедури привлачења инвеститора, а као фактори који у највећој мери утичу на атрактивност локалних самоуправа посебно су истакнути правна сигурност, значај комуникације и поједностављење административних процедура.

 

Фото галерија:Skip to content