Сарадњом ка бољем информисању јавности о резултатима реформе јавне управе

На првом састанку Посебне радне групе за планирање и координацију комуницирања у вези са реформом јавне управе одржаном у Палати Србија, представници више од двадесет органа управе који учествују у њеном раду, истакли су да је у циљу јачања информисања грађана и привреде о резултатима и побољшањима које доноси реформа, најважнија добра сарадња свих органа јавне управе.

На састанку је, између осталог, закључено да је за успех реформе као системског и организованог процеса у којем учествује велики број органа јавне управе са различитих нивоа неопходно добро испланирано заједничко информисање грађана и привреде о резултатима реформе. Како је целокупна реформа јавне управе усмерена ка томе да грађани и привреда добију модерну и ефикасну јавну управу, веома је важно да корисници буду упознати са свим новинама и побољшањима, а основни предуслов томе је да органи блиско сарађују у креирању и спровођењу комуникационих активности.

Представници органа јавне управе су током састанка поздравили ову инцијативу и изразили своју спремност да активно учествују у раду Радне групе. 

Један од важних корака у овом смеру је израда и спровођење Годишњег плана комуникационих активности. Посебна радна група за комуницирање реформе ће током ове године имати више координационих састанака и реализовати више заједничких активности, а у свом раду ће имати и експертску и финансијску подршку ЕУ пројекта “Видљивост и комуницирање реформе јавне управе”.

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са важећом Стратегијом реформе јавне управе 2021 – 2030. формирало је и председава овом Радном групом како би се побољшале координација и планирање комуникационих активности у вези са реформом јавне управе које спроводе различити органи укључени у овај процес.Skip to content